دوربین مدار بسته مخفی در اندازه و ظاهر خیلی کوچک است که جلب توجه نمیکند و مناسب برای فضای خانه میباشد که عموما صاحبخانه ها نسبت به وجود دوربین بزرگ و کابل کشی حساس هستند .