انواع مدل های تلفن در کاربری های اداری و خانگی با قابلیت و ظرفیت متفاوت در فروشگاه اینترنتی ” های دیجیت “ موجود میباشد .