دستگاه مرکزی تلفن در مکان های اداری جهت ارتباط بین داخلی های تلفن مورد استفاده قرار میگیرد .
در فروشگاه اینترنتی ” های دیجیت ” انواع مختلف مرکز تلفن تحت عنوان سانترال و pbx جهت خرید موجود میباشد .

تلفن سانترال چیست

تلفن سانترال قابل استفاده در ساختمان های اداری و تجاری با بیش از یک خط تلفن شهری