دستگاه دزدگیر جهت حفظ حریم از ورود افراد غیرمجاز میباشد ، رایج ترین آن در دو نوع دزدگیر اماکن و دزدگیر خودرو میباشد .

دزدگیر اماکن چیست

اینکه دزدگیر اماکن چیست ، دستگاهی است جهت حفاظت ساختمان و فضای محیط از نفوذ افراد غیرمجاز