سیم و کابل

کابل ها انواع متفاوتی دارند که جهت ارتباط بین دستگاه های الکترونیکی استفاده میشود .

میتوانید انواع سیم و کابل ها را در فروشگاه اینترنتی ” های دیجیت “ مشاهده و خرید نمایید .