دوربین مداربسته خورشیدی

دوربین مداربسته خورشیدی به عنوان یک دوربین مداربسته دارای پنل خورشیدی یا پنل سولار می باشد که نیروی برق موردنیاز دوربین مداربسته را تامین می کند .

نکته ی دیگر در مورد نحوه ی شارژ شدن این پنل خورشیدی می باشد که با قرار گرفتن در مقابل نور خورشید پنل شارژ می شود .