دوربین بی سیم wifi

دوربین های مدار بسته بی سیم به صورت کلی به دو صورت بی سیم آنالوگ و بی سیم دیجیتال تقسیم می شوند.

هر کدام از این دوربین ها از نظر آنالوگ و یا دیجیتال بودن با یک سیستم ویژه انتقال تصاویر را انجام می دهند .