سیستم امنیتی و نظارتی دوربین مداربسته جهت ثبت تصاویر ویدئویی اماکن عمومی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد که امروزه جهت افزایش امنیت بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد .