واژه دوربین مدار بسته ترجمه شده فارسی کلمه انگلیسی Closed Circuit TeleVision یا به اختصار CCTV می باشد