رک ایستاده

رک ایستاده نوعی از رک با اندازه های مختلف که با استفاده از پایه های چرخ دار روی زمین قرار میگیرد .

شما می توانید جهت مشاهده و خرید رک ایستاده به فروشگاه اینترنتی” های دیجیت ” مراجعه نمائید .

نوشته‌ها

رک چیست

رک محفظه ای فلزی است که جهت قرار گرفتن سرور و تجهیزات شبکه مورد استفاده قرار میگیرد