تلفن رومیزی

تلفن رومیزی یکی دیگر از محصولات فروشگاه اینترنتی ” های دیجیت ” می باشد .

تلفن رومیزی مورد استفاده در منازل مسکونی و ادارات نیز می باشد .